EL SUEÑO COMO PROBLEMA FILOSÓFICO

De Cafè Filosòfic Pensa
Salta a:navegació, cerca
Data 2024/06/08
Lloc La Central Raval
Titol EL SOMNI COM PROBLEMA FILOSÒFIC
Ponent Miquel À. Riera
Descripció Miquel À. Riera és psicoanalista i subdirector de la llibreria La Central. Va estudiar a la Université Paris-IV La Sorbonne, a la Université Lyon-III Jean Moulin i a la Universitat de Barcelona. Dins de l'àmbit psicoanalític es va formar en l'orientació freudiana i lacaniana a l'École Lacanienne de Psychanalyse, l'Association Lacanienne International i al Fòrum psicoanalític de Barcelona, entre d'altres. És membre del Fòrum Psicoanalític de Barcelona i soci d'Apertura para Otro Lacan (APOLa), associació que es dedica a investigar noves lectures i clíniques derivades de l'obra de Jacques Lacan. A més, participa en diferents espais de supervisió de casos i des del 2018 ha impartit múltiples cursos i tallers sobre l'obra de Lacan, la psicoanàlisi actual i les seves relacions amb el pensament i les ciències socials contemporànies.
Bibliografia Bollas, Christopher, El momento freudiano, Karnac Books, 2015

Bollas, Christopher, The Evocative Object World, Routledge, 2009 Freud, Sigmund, La interpretación de los sueños, Akal, 2013 Lacan, Jacques, Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós Argentina, 1999. Mitchell, Stephen i Black, Margaret, Más allá de Freud. Una historia del pensamiento psicoanalítico moderno, Herder editorial, 2004 Winnicott, Donald W., Realidad y juego, Gedisa editorial, 1982

Al llarg de la seva història, la filosofia ha utilitzat l'experiència onírica per sostenir certes posicions i per atacar-ne d'altres. Segurament, l'ús més cèlebre fou el de Descartes, quan usà els somnis per qüestionar la certesa del nostre coneixement del món exterior. Ara bé, amb el naixement de la psicoanàlisi al segle XX, nasqueren també noves funcions i usos pels nostres somnis i, per tant, també nous problemes filosòfics relacionats amb l'experiència de somiar. En aquesta sessió intentarem explorar alguna de les idees psicoanalítiques més contemporànies sobre els somnis i veure com aquestes poden implicar un conjunt de problemes filosòfics encara no tematitzats. Això ens portarà a explorar altres funcions filosòfiques de la nostra vida onírica més enllà del nihilisme i el qüestionament del món exterior.

Algunes de les preguntes psicoanalítiques i filosòfiques que plantejarem són les següents: 1. Quins usos podem donar als somnis més enllà de l'hermenèutica i la interpretació? 2. És el somni l'absència del pensament o n'és la forma més sofisticada? 3. En quin moment comença un somni? Existeix el treball diürn del somni?